AVE MARIA CONCERT FESTIVALS

JOIN AS ARTISTS


San Cataldo San Cataldo San Cataldo

Ave Maria on Iphone Vatikan Ave Maria on Android

Gracie

Argentina Brazil Chile Italiano Italiano Hebrew Italiano English Deutsch Portuguese Espa�ol Fran�ais Nederlands Polski Suomi Svenska Norsk Dansk Če�tina Ελληνικά 中文(简体) 中文 (繁體) Tiếng Việt Turkish 日本語 한국어 Hrvatska ภาษาไทย Bahasa Indonesia Русский Български English English

STAMPA ITALIA: "AVE MARIA CONCERT FESTIVAL - UN SUCCESSO DI ARTISTI E DI PUBBLICO NELLE SUGGESTIVA CHIESA MATRICE"


AVE MARIA CONCERT FESTIVALS is a most unique concept, which can be staged in any country.


From the Italian Cathedral San Cataldo it moves into the hearts of people all over the world, as over 3000 Ave Maria compositions composed since year 400 AD are found and becoming a part of the vast and controversial music project.


Everyone can join as artists or as audience to the worlds most wonderful compositions by the finest composers of all times.


www.avemariaconcertfestivals.net

NEWS: You are invited to assist us performing 3000 unique Ave Maria songs world wide. Create an Ave Maria Concert

with minimum 7 Ave Maria compositions at your local church for this next Christmas or Easter.


The page is being redesigned and is under new construction adaptable for iPhones, iPads, Android, etc.
INTRO | 3000 COMPOSERS & COMPOSITIONS | RULES | CONCERTS | FIRST CATHEDRAL | VIDEO INTROS | TODAY'S PROMOTION | 20 HOURS AVE MARIA | COMPOSITIONS | QUIZ | CHURCH INFORMATION | MORE INFO | AVE MARIA ACADEMY | REPERTOIRE | PROGRAMS | TOURIST INFO | BOOKS | RADIO | TV | BIOGRAPHY | INTERVIEW | INTERVIEW | JOIN AS ARTISTS | AVE MARIA LYRICS | LYRICS HISTORY | SHEET MUSIC | CONCERT CHOIR | CONCERT ORCHESTRA | CONCERT PROMOTERS | CREATE CONCERT | JOIN AS ARTISTS | WEDDING MUSIC | CHRISTMAS MUSIC | COUNTRIES | ROTARY | LINKEDIN | CONTACT |


IPAD | IPHONE | ANDROID |
Facebook | MySpace | Delicious | Twitter | Google | Yahoo | Gmail | Digg | Reddit | LinkedIn |

Dogpile | Bing | Ixquick | Bengines | Katapulco | GoToTom | HotBot | AltaVistaAdv | WindWeaver | Baidu | HiPuglia | Google Italia |

QBQBQBQ | Total Search Engines World Wide |

A V E M A R I A C O N C E R T F E S T I V A L S

Based on the idea, composition, concept, and design of N. Skipper

All Rights Reserved

NEXT TEXT FOR EDITING


AVE MARIA CONCERT FESTIVALS NET ! ARTIST REGISTRATION ! Cassini ! Faure ! Gounod ! Liszt ! Marmo ! Moe ! Rossini ! Schubert ! Skipper ! Verdi !

ENGLISH | | ITALIANO | AVE MARIA TOURIST INFO | CHRISTMAS / NOEL | AVE MARIA ACADEMY | MUSICIAN SIGN UP | ABOUT US | DONATIONS/SPONSORSHIP

Italiano English Deutsch Portuguese Espa�ol Fran�ais Nederlands Polski Suomi Svenska Norsk Dansk Če�tina Ελληνικά 中文(简体) 中文 (繁體) Tiếng Việt Turkish 日本語 한국어 Hrvatska ภาษาไทย Bahasa Indonesia Русский Български English English

REGISTRATION. JOIN OUR GROUP OF TALENTS. WRITE FOR INFORMATION.

NEW: RADIO AVE MARIA ON YOUTUBE
EVERY CHURCH IN THE WORLD SHOULD ARRANGE AN AVE MARIA CONCERT EVERY YEAR


San Cataldo San Cataldo San Cataldo

FIRST AVE MARIA CONCERT FESTIVAL - ITALY


ITALIAN PRESS: "AVE MARIA CONCERT FESTIVAL - UN SUCCESSO

DI ARTISTI E DI PUBBLICO NELLE SUGGESTIVA CHIESA MATRICE".


INVITATION

REGISTRATION

Join our ARTISTS and perform in Italy!

E-mail: avemaria.artists@yahoo.com


Join as a TOURIST and listen to 100 compositions!

E-mail: avemariatouristinfo@ymail.comInspiration videos from our Youtube Ave Maria Concert Festivals Net playlist.

www.AveMariaConcertFestivals.net


ENGLISH

JOIN OUR AVE MARIA PERFORMERS

If your wish to perform in Italy with your favourite Ave Maria music, please contact us, and ask for further information. You can have status as amateurs, semi-professional, professional.

E-mail: avemaria.artists@yahoo.com

Please write your artist name, your managers name, the numbers of persons in your ensemble/orchestra, your instrument (cello, violin, flute, organ, piano, solo vocal, choir, orchestra type, genre (pop, classical), etc.) and do remember to write your e-mail-address on all papers, photos, or scannings.ITALIANO

LAVORA CON NOI ATTORI AVE MARIA

Se il vostro desiderio di esibirsi in Italia con la vostra musica preferita Ave Maria, non esitate a contattarci e richiedere ulteriori informazioni. Si possono avere lo status di dilettanti, semi-professionale, professionale.

E-mail: avemaria.artists@yahoo.com

Inserisci il tuo nome dell'artista, il tuo nome manager, i numeri di persone nel vostro ensemble / orchestra, il vostro strumento (violoncello, violino, flauto, organo, pianoforte, voce solista, coro, orchestra tipo, genere (pop, classica), ecc ) e si ricorda di scrivere il tuo indirizzo e-mail indirizzo su tutte le carte, foto o scansioni.


SPANISH

UNETE A NUESTRO AVE MARIA ARTISTAS

Si desea realizar en Italia con su musica favorita Ave Maria, por favor pongase en contacto con nosotros y solicitar mas informacion. Usted puede tener condicion de amateurs, semiprofesionales y profesionales.

E-mail: avemaria.artists@yahoo.com

Por favor escriba su nombre del artista, el nombre de los administradores, el numero de personas en su grupo / orquesta, su instrumento (cello, viol�n, flauta, organo, piano, solistas vocales, coro, orquesta tipo, genero (pop, clasica), etc ) y no olvide escribir su direccion de e-mail, direccion en todos los documentos, fotos, o barridos.


FRENCH

REJOIGNEZ NOTRE AVE MARIA ARTISTES

Si votre souhait d'effectuer en Italie avec votre musique preferee Ave Maria, s'il vous plait nous contacter et demander des informations complementaires. Vous pouvez avoir un statut que des amateurs, semi-professionnel, professionnel.

E-mail: avemaria.artists@yahoo.com

S'il vous plait ecrire votre nom d'artiste, le nom de votre gestionnaires, le nombre de personnes dans votre ensemble / orchestre, votre instrument (violoncelle, violon, flute, orgue, piano, solo vocal, chaeur, orchestre de type, le genre (pop, classiques), etc ) et ne pas oublier de r�diger votre e-mail adresse sur tous les documents, photos ou balayages.


DEUTSCH

JOIN OUR AVE MARIA PERFORMERS

Wenn Ihr Wunsch, in Italien mit Ihrem Lieblings-Ave Maria Musik zu spielen, kontaktieren Sie uns bitte und fragen Sie nach weiteren Informationen. Sie konnen den Status als Amateure haben, semi-professionelle und professionelle.

E-mail: avemaria.artists@yahoo.com

Bitte schreiben Sie Ihre Namen des Kunstlers, Ihre Fuhrungskrafte Namen, die Zahl der Personen in Ihrem Ensemble / Orchester, Ihr Instrument (Cello, Violine, Flote, Orgel, Klavier, Sologesang, Chor, Orchester Typ, Genre (Pop, Klassik), etc. ) und vergessen Sie nicht, Ihre E-Mail-Adresse auf allen Papieren, Fotos oder Scans zu schreiben.


RULES & REGULATIONS

You MUST perform one or more of the 100 Ave Maria compositions. You can choose any language, any instrument. You can be a instrumental ensemble or vocal ensemble, or both. You can be solo, tenor, alto, etc. If you wish, you can join other creative performers, and perform as a duo, trio, etc. Creativity almost has no limit.

Registration Fee: (50 Euro). Free until 15. April 2012.LE PIU 'BELLE INTERPRETAZIONI E COMPOSIZIONI DI PROTESTANTI E CATTOLICI.

THE MOST BEAUTIFUL RENDITIONS AND COMPOSITIONS OF PROTESTANTS AND CATHOLICS.

LO M�S BONITO ENTREGAS Y LAS COMPOSICIONES DE PROTESTANTES Y CAT�LICOS.

Η πιο όμορφη έκνομες μεταγωγές και συνθέσεις των καθολικών και προτεσταντών.

Les plus belles interpr�tations et compositions de protestants et catholiques.

DE MOOISTE uitleveringen en composities van protestanten en katholieken.

הכי יפה שהביצועים ויצירות מאת פרוטסטנטים וקתולים.

Самыя прыгожыя выдачы і кампазіцыі пратэстантамі і каталікамі.

PALING INDAH DAN KOMPOSISI OLEH renditions Protestan dan Katolik.

AN �lainn IS RENDITIONS agus do chomhdh�anaimh AG Protast�naigh agus Caitlicigh.

Fegurstu RENDITIONS og verk EFTIR m�tm�lendur og ka��likkar.

はプロテスタントとカトリック教徒によってレンディションおよび組成物。

El m�s bonic lliuraments i les composicions de protestants i cat�lics.

最美麗的引渡和組成由新教徒和天主教徒。

가 장 아름다운가 개신교와 카톨릭에 의해 RENDITIONS 및 작곡.

Najljepse prijevoda I skladbe protestanti i katolici.

ET PER protestantium RENDITIONS PRAEPULCER compositiones et Catholicos.

Skaistākajām pārsūtī�anā un kompozīcijas protestanti un katoļi.

Gra�iausių perdavimų ir kompozicijos protestantų ir katalikų.

Најубавата интерпретации и композиции од протестантите и католиците.

YANG PALING CANTIK RENDITIONS DAN komposisi oleh orang Protestan dan Katolik.

L-isbaħ konsenji u kompożizzjonijiet MILL Protestants u Kattoliċi.

De mest vakker gjengivelser og komposisjoner av protestanter og katolikker.

NAJPIĘKNIEJSZE wydawania oraz kompozycje protestant�w i katolik�w.

A mais bela rendi��es e composi��es de protestantes e cat�licos.

Cele mai frumoase predări şi compoziţii de protestanţi şi catolici.

САМЫЕ КРАСИВЫЕ выдачи и композиции протестантами и католиками.

De vackraste framforandena och kompositionerna av protestanter och katoliker.

De smukkeste fremforelser og kompositioner af protestanter og katolikker.

Nzuri zaidi renditions na nyimbo KWA Waprotestanti na Wakatoliki.

Die mooiste weergawes en komposisies deur die Protestante en Katolieke.

ที่สวยที่สุด renditions และองค์ประกอบโดยโปรเตสแตนต์และคาทอลิก

NEJKR�SNĚJ�� A ztv�rněn� skladby protestanty a katol�ky.

DIE SCHONSTEN Uberstellungen und Kompositionen von Protestanten und Katholiken.

Y MWYAF Beautiful renditions a chyfansoddiadau GAN Protestaniaid a Chatholigion.
NEXT CONCERT

MARIA CELEBRATION IN ITALY

PUGLIA, ITALY


SACRED ARIAS PROGRAM

A Festival of Unique New and Traditional Ave Maria Compositions

AVE MARIA - Arcadelt AVE MARIA - Bach/Skipper AVE MARIA - Bruckner AVE MARIA - Caccini/Vavilov

AVE MARIA - Cocciante AVE MARIA - De Andre AVE MARIA - Gounod/Bach AVE MARIA - Marmo

AVE MARIA - Skipper/Bach AVE MARIA - Schubert


AVE MARIA CONCERT FESTIVAL - A VERY SPECTACULAR MUSIC EVENT

1. Gabriel Fauré (1845-1924). 2. Jaques Arcadelt (1504-1568). 3. Benna Moe (1897-1983). 4. Percy B. Kahn (1880-1966) 5. Franz Liszt. 6. F. Schubert (1797-1828).

7. Charles Gounod (1818-1893). 8. N. Skipper. 9. Giulio Caccini. 10. V. Vavilov 1925-1973). 11. H. Gyldmark. 12. M. Marmo.

13. Luigi Cherubini (1760-1842). 14. J. Brahms (1833-1897). 15. P. Mascagni (1863-1945). 16. Saint-Saens (1835-1921). 17. Cesar Franck. 18. Donizetti.

19. B. Somma. 20. Burgmuller. 21. Mozart. 22. Rossini (1972-1868).

"Join us in Italy."

Cosimo A. (Puglia Taranto Head of Tourism).

N. Skipper (Ave Maria Concert Festivals Coordinator)AVE MARIA - THE MOST BEAUTIFUL RENDITIONS OF AVE MARIAADMINISTRATION | ARTIST SIGN-UP | AVE MARIA ACADEMY | ARTIST BOOKING | AVE MARIA TOURIST INFORMATION | ARTISTS REGISTRATION |

AVE MARIA TELEVISION | AVE MARIA RADIO | AVE MARIA LYRICS | AVE MARIA COMPOSITIONS |

AVE MARIA COMPOSERS | AVE MARIA SHEET MUSIC | AVE MARIA COUNTRY |

AVE MARIA DONATIONS/SPONSORSHIP | ABOUT US |
Facebook | MySpace | Delicious | Twitter | Google | Yahoo | Digg | Reddit | LinkedIn |

Dogpile | Bing | Ixquick | Bengines | Katapulco | GoToTom | HotBot | AltaVistaAdv | WindWeaver | Baidu | HiPuglia | Google Italia |